"Pełna identyfikowalność produktów rybnych w łańcuchu dostaw"

Rozładunek ryb

Step 01

Rozładunek ryb

Wyładowane z kutra ryby zostają oznakowane kodami identyfikującymi. Dzięki nim na każdym etapie łańcucha możliwe będzie zweryfikowanie pochodzenia ryby.

Rozładunek ryb

Step 02

Zakład wstępnej obróbki ryb

Z nabrzeża oznakowane ryby trafiają do położonego kilkaset metrów dalej zakladu wstępnej obróbki, gdzie zostają poddane procesom obróbczym zgodnie z otrzy- manymi zleceniami produkcyjnymi. Kod indentyfikaycyjny towarzyszy rybom podcza wszystkich etapów produkcji.

Rozładunek ryb

Step 03

Przygotowanie do wysyłki

Gotowe zlecenia otrzymują końcowy numer identyfikujący i zostają przygotowane do wysyłki. Po otrzymaniu przesyłki kupujący może przy pomocy urządzenia mobilnego smartfona bądź tableta oraz dostępowi do Internetu sprawdzić pochodzenie kupionych ryb.